Welkom

 

Gezond Leven

 

Gezond Leven is een korte naam voor  “Stichting voor Gezond Leven en Natuurlijke Geneeswijzen”. Deze stichting is in 1989 opgericht als voortzetting van de sinds 1906 bestaande Vereniging voor Gezond Leven en Natuurgeneeswijze. Deze vereniging was jarenlang actief met regionale afdelingen die o.a. lezingen en cursussen organiseerden en een tijdschrift uitgaf (Gezond Leven) dat ruim 60 jaar de leden informeerde over vele aspecten aangaande de gezondheid. Hierin werd al lang voordat dit mode werd de relatie gelegd met een gezond milieu, volwaardige voeding en een goede geestelijke gezondheid.

De doelstelling van de stichting is “de gezondheid en/of het welzijn van de mens in de meest ruime zin te bevorderen, waaronder ook het begrijpen en voorkomen van ziekten”. De stichting wil dat onder meer bereiken door een “meer natuurlijke en daardoor meer doeltreffende gezondheidszorg”  en door het geven van voorlichting en het behartigen van de belangen van consumenten die deze doelen nastreven.

Gezond leven heeft geen betaalde krachten in dienst. Voor projecten waarvoor niet voldoende vrijwillgers zich aanbieden, wordt externe hulp ingehuurd op projectbasis.

Nieuwe tijden vragen nieuwe activiteiten. Zo stond Gezond leven in de laatste decennia van de vorige eeuw aan de wieg van enkele baanbrekende projecten zoals het LOPAG en de eerste ziektekostenverzekering die CAM vergoedde: Natura. Nu neemt Gezond Leven deel in de opvolger van het LOPAG het PPCG.

Voor de 21ste eeuw neemt de stichting bij de activiteiten ten aanzien van belangenbehartiging en voorlichting weer het voortouw met iets nieuws. Het Internet maakt het mogelijk met beperkte kosten een groot publiek te bereiken met onze boodschap. Dit bracht ons ertoe samen met de stichting Natuurlijk Welzijn het Natuurlijk Gezond Plein op te zetten.

Verder werken we aan een grote enquête naar ervaringen van consumenten met natuurlijke geneeswijzen, die ook via het Plein zal gaan lopen. Met deze cijfers hopen we aan te kunnen tonen wat de waarde is van diverse behandelwijzen.

De doelstelling van Gezond leven is consumenten voor te lichten over natuurlijke manieren om gezond te blijven en, indien nodig, weer gezond te worden. Dit begint met wat je als consument zelf kunt doen.

De regels om zo goed mogelijk gezond te blijven zijn gevat in het schema “BASIS”:

B

Beweging:
De moderne mens beweegt te weinig

A

Ademhaling: vaak oppervlakkig; diepe buikademhaling en bewegen in schone buitenlucht is nodig

S

Soberheid: bijna alle moderne “luxe” zoals kant-en-klaar voedsel, roken, alcohol, suiker, voor elk ongemak een pilletje, veel te veel en te calorierijk eten maken de mens zwak en ziek

 

I

Intuïtie: de mens moet leren de signalen van zijn lichaam te verstaan en er naar te handelen. Bij verstoring het evenwicht herstellen, eerst door wat je zelf kunt doen, dan op natuurlijke wijze proberen met deskundige hulp en pas als laatste zware middelen toepassen

S

Spijsvertering: elke cel van het lichaam wordt gemaakt uit wat men eet en wat men ervan verteert/kan opnemen; gezondheid begint met goede en zuivere voeding, goed gekauwd en vooral niet te veel; een gezonde darmflora is van levensbelang

 

Gezond Leven is mede oprichter van:

Gezond Leven is deelnemer aan het Platform Integrale Gezondheidszorg  

Contact:

gezondleven@ngplein.nl

088-2424288

Het fiscaal nummer van de Stichting Gezond Leven is 812828264

De Stichting Gezond Leven is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Graag verwijzen wij u naar onze publicaties middels onderstaande links:

Jaarverslag 2016

Beleidsplan 2017